Ymddiriedolaeth y Fforest Dragwyddol - Lleoliad
                      
                   
        
  
         
      
                           
                     
  
                 
                      
Ymddiriedolaeth y Goedwig Dragwyddol Cyf.
Rhif y Cwmni: 5163451 Rhif yr Elusen: 1110801
 
Lleoliad
 
  Coed Frochas yw’r enw a roddir ar ein coedlan ar rai mapiau.  Mae’n goedwig sgwâr, a gallwch ei darganfod ar gyfeirnod map SH 331392.

Sut i gyrraedd Coedwig Warchodol Boduan:

O’r Ffôr (ar yr A499, rhyw 4 milltir i’r gogledd-ddwyrain o Bwllheli) cymerwch y B4354 tuag at Nefyn.  Mae’r adwy i’r goedwig ar ochr ogleddol y B4354, rhyw 5 milltir i’r gorllewin o’r Ffôr ac 1.3 milltir i’r dwyrain o gyffordd y B4354 a’r A497 (Pwllheli-Nefyn). Mae lle hwylus i barcio oddi ar y ffordd fawr yn y fynedfa.
 

View this map on Multimap.com
Get directions on Multimap.com

I lawrlwytho cyfeiriadau (Saesneg), cliciwch yma...

Ffoniwch 01758 612 006
neu e-bostiwch
eft@eternalforest.org