The Eternal Forest Trust - Ymddiriedolaeth y Fforest Dragwyddol

The Eternal Forest Trust provides green, natural burials in North Wales woodland for people, pets and ashes.

 
  The Eternal Forest Trust Ltd.
Company no: 5163451, Charity no: 1110801
 
"A place for the soul to find tranquility"
J. Glyn Davies
"Lle i enaid gael llonydd"
J. Glyn Davies
 
 
   
Ymddiriedolaeth y Goedwig Dragwyddol Cyf.
Rhif y Cwmni: 5163451, Rhif yr Elusen: 1110801

connecting the cycles of life    yn cysylltu cylchoedd bywyd